ÖZ GEÇMİŞ


Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalında 1996 yılında Lisans, 1999 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktora eğitimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalında 1998-2002 yılları arasında araştırma görevlisi, 2003-2010 yılları arasında öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 20.01.2011 tarihinde Doçentlik Ünvanını kazandı. 2014-2015 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK’ın bilim insanı destekleme programı (BİDEP) kapsamında hazırladığı proje önerisiyle kazandığı bursla doktora sonrası araştırmalarda bulunmak üzere University of Massachusetts-AMHERST’da (UMASS) Ronald K. HAMBLETON danışmanlığında çalışmalar yaptı. 16.12.2016 tarihinde HÜ Eğitim Fakültesindeki profesörlük kadrosuna atandı ve bu görevini hala sürdürmektedir. Aynı zamanda 2019 Eylül Ayından beri Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı başkanlığı görevini devam ettirmektedir. 2021 yılında Eğitim bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini üstlendir. Diğer yandan 2021 Haziran ayındadaki seçim sonucuna bağlı olarak Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği (EPODDER) yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

Eğitim-Öğretim etkinlikleri çerçevesinde eğitimde ölçme ve değerlendirme, test geliştirme, ölçekleme teknikleri, klasik test kuramı, ölçmenin psikolojik temelleri, araştırma teknikleri, bilgisayarda ölçme uygulamaları, eğitim ve psikolojide uygulanan sınavlar,  sözel alanlarda soru hazırlama, sayısal alanlarda soru hazırlama, duyuşsal ve devinişsel (psikomotor) davranışların ölçülmesi, bilişsel özelliklerin ölçülmesi, istatistiğe giriş, çok değişkenli istatistik, veri analizi yöntemleri, bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği, eğitime giriş, eğitim felsefesi dersleri vermektedir. 

Çalışma alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası çok sayıda makale, bildiri, kitap ve kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır (detaylar güncel CV üzerinden görülebilir). Çok sayıda projede danışman, araştırmacı ve eğitimci olarak görev yapmıştır. 

Çeşitli özel ve kamu kurumlarınca düzenlenen  kongre, konferans ve toplantılarda test geliştirme, e-değerlendirme, araştırma yöntemleri, nitelikli soru yazma, üst düzey düşünme becerilerini ölçme, üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik soru yazma, nitelikli yazılı sınav sorusu hazırlama, beceri temelli soru yazma, Bloom taksonomisine uygun soru yazma, revize Bloom taksonomisi, revize Bloom taksonomisine uygun soru yazma,  ölçme  ve değerlendirme, uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme, çevrimiçi eğitimde ölçme ve değerlendirme, istatistiğe giriş, veri analizi yöntemleri, sosyal bilimler alanında test hazırlama ve soru yazma, sözel alanda soru test hazırlama ve soru yazma, sayısal alanda test hazırlama ve soru yazma, sınıf içi değerlendirme teknikleri, sınıf içi değerlendirmede etkili soru sorma, Rash ölçme modeliyle madde analizi ve test geliştirme, yüksek öğretime geçiş sistemi, ortaöğretime geçiş sistemi, PISA vb. konularında ders, panel ve seminerler vermektedir.

Projects


.

Contact


Prof. Dr. Nuri Doğan

Psikometrist, Eğitim ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirm Uzmanı


nurid@hacettepe.edu.tr


03122978550


Ölçme Değerlendirme

Eğitim Fakültesi


ShareFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in