Projeler


21. İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Karar Verme Becerilerinin Belirlenmesi ve Özdüzenleme Süreçlerini Destekleyen Çevrimiçi Öğrenme Ortamının Karar Verme Becerilerine Olan Etkisinin İncelenmesi, -Tübitak 3501, Bursiyer: ÖMER DEMİR,  Araştırmacı: GÖKHAN DAĞHAN, Bursiyer: MUSTAFA TEPGEÇ, Yürütücü: YASEMİN DEMİRASLAN ÇEVİK,  Araştırmacı: FİLİZ MUMCU, Araştırmacı: SİBEL SOMYÜREK, Danışman: NURİ DOĞAN, Bursiyer: HAYDAR KARAMAN, Bursiyer:Beyza Uçar, 15/09/2017 - 10/11/2020 (ULUSAL)     
20. Nitelikli Soru Nasıl Yazılır? Bilişsel gelişim sürecine göre soru yazma, sınıf içi ölçme ve değerlendirme araçlarında geçerlilik, güvenirlik, madde yanlılığı ve bilişsel tanı modellerine dayalı değerlendirme, TÜBİTAK-2237, Yürütücü:UYAR ŞEYMA, Eğitmen: DOĞAN NURİ, Eğitmen: ATALMIŞ ERKAN HASAN, Yardımcı Personel: AKSEKİOĞLU BURCU, Eğitmen: KAYA UYANIK GÜLDEN, Eğitmen: ÖZTÜRK GÜBEŞ NEŞE, Eğitmen: ŞEKERCİOĞLU GÜÇLÜ, Eğitmen: KUTLU ÖMER, 02/03/2020 - 05/03/2020 (ULUSAL)  
19. Başarı Testi Nasıl Geliştirilir? Farklı Ölçme Kuramlarına Göre Tüm Yönleriyle Başarı Testi Geliştirme, TÜBİTAK -2237, Eğitmen: İLHAN MUSTAFA, Eğitmen:TAŞDELEN TEKER GÜLŞEN, Eğitmen: ATALAY KABASAKAL KÜBRA, Yürütücü: GÜLER NEŞE, Eğitmen: DOĞAN NURİ, Eğitmen: ŞAHİN MELEK GÜLŞAH, Eğitmen: BOZTUNÇ ÖZTÜRK NAGİHAN, 21/01/2019 - 25/01/2019 (ULUSAL)
18. GCAT Psikolojik Ölçme Aracı Gelistirilmesi (Türk Ulusal Zeka Ölçeği'nin Geliştirilmesi, Bilgisayar Ortamında Bireyselleştirilmiş Test Olarak Uygulanabilirliği) Projesi, TÜBİTAK, Araştırmacı: DOĞAN NURİ, Araştırmacı: ELHAN ATİLLA HALİL, Araştırmacı: DOĞANAY ERDOĞAN BEYZA, Araştırmacı: DEMİRTAŞLI RAHİME NÜKHET, Araştırmacı: DOĞAN CELAL DEHA, Araştırmacı: ATALAY KABASAKAL KÜBRA, Yürütücü: GÖKMEN DERYA, Araştırmacı: YALÇIN SEHER, Yürütücü: KELECİOĞLU HÜLYA, 15/11/2017 (Devam Ediyor) (ULUSAL)  
17. Türkiye de Okur Yazar Erişkin Yaş Grubuna Özgü Sağlık Okur Yazarlığı Ölçeği Geliştirilmesi Projesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: DOĞAN BAHAR, Araştırmacı: ÜNLÜ HANDE, Araştırmacı: KARADAĞ ÇAMAN ÖZGE, Araştırmacı: GELBAL SELAHATTİN, Yürütücü: BAHAR ÖZVARIŞ ÜMMÜHAN ŞEVKAT, Araştırmacı: DOĞAN NURİ, 31/07/2015 - 23/02/2018 (ULUSAL) 
16. Short-term National Institutional Consultancy for Development of School Orientation Programmes Early Childhood, Primary and Lower Secondary Education (Okul Öncesi Eğitim İlkokul ve Ortaokulda Uyum Programlarının Geliştirilmesi)UNICEF,  Araştırmacı: YILMAZ ARİF, Proje Koordinatörü: AKMAN BERRİN, Araştırmacı: SAÇKES MESUT, Araştırmacı: KARAMAN NESLİHAN, Araştırmacı: GÜRKAN TANJU, Araştırmacı: DOĞAN NURİ, Araştırmacı: DOĞAN TÜRKAN,  15/05/2015 - 11/08/2017 (ULUSLARARASI)      
15. Hacettepe Üniversitesi Öğrencileri İçin Biçimlendirmeye Dönük WEB Tabanlı Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Danışman: DOĞAN NURİ, Araştırmacı: BAYRAK FATMA, Yürütücü: YURDUGÜL HALİL, Danışman: KEKLİK İBRAHİM, 02/12/2013 - 19/02/2017 (ULUSAL) 
14. Üstün Yeteneklilere Yönelik İlkokul  1 4  sınıf  Öğretim Programı Geliştirme  Bir Eylem Araştırması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: EDA GÜRLEN; Araştırmacı: NURİ DOĞAN vd. , 03/08/2015 - 18/09/2016 (ULUSAL)
13. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesopit Sınavı YDS Puanlarının Geçerliğinin İncelenmesi, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü: SELAHATTİN GELBAL, Araştırmacı: NURİ DOĞAN, vd. 15/06/2016 - 15/12/2016 (ULUSAL)   
12. Buz pateninde hakem değerlendirmelerinin genellebilirlik kuramı ve rasch modeli ile incelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: NURİ DOĞAN, 25/06/2014 - 27/01/2016 (ULUSAL)      
11. Sigara Paketleri Üzerindeki Yazılı ve Birleşik Uyarıların Üniversite Gençleri Üzerindeki Etkisinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: GERÇEK CEM, Araştırmacı: DOĞAN NURİ, Araştırmacı: GÜNDEĞER CEYLAN, Araştırmacı: YAKAR LEVENT, 01/01/2014 - 11/06/2015 (ULUSAL)
10. İki Basamaklı Madde Tepki Kuramı Prosedürü, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Proje Hakemliği: NURİ DOĞAN, 07/07/2015 - 20/07/2015 (ULUSAL)     
9. Sigara Paketleri Üzerindeki Yazılı ve Birleşik Uyarıların Üniversite Gençleri Üzerindeki Etkisinin Farklı Değişkenler Bakımından İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: CEM GERÇEK, Araştırmacı: NURİ DOĞAN, 05/02/2013 - 11/06/2015 (ULUSAL)
8. Üstün Yetenekliliğin Değerlendirilmesi  Uygun eğitim programlarının hazrlanması ve geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi,  Yürütücü: FİLİZ BİLGE, Araştırmacı: NURİ DOĞAN, vd. 03/10/2013 - 03/10/2015 (ULUSAL)     
7. Klasik Test Kuramı Ve Madde Tepki Kuramının Test Geliştirme Süreci Bakımından Karşılaştırılması, TÜBİTAK, Yürütücü: NURİ DOĞAN, 19/08/2014 - 19/08/2015 (ULUSLARARASI)      
6. Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma Projesi: Türkiye’de Üniversitelerin Değerlendirilmesi, TÜBİTAK, Bursiyer: ÇAKMAK TOLGA, Bursiyer: ÖZEL NEVZAT, Yürütücü: KÜLCÜ ÖZGÜR, Danışman: TONTA YAŞAR AHMET, Araştırmacı: YILMAZ ARİF, Araştırmacı: DOĞAN NURİ, Araştırmacı: Uzun Külcü Hande, 15/04/2010 - 15/04/2014 (AVRUPA BİRLİĞİ, ULUSLARARSI)
5. Gelenesel Sınav Türlerini Elektronik Ortamda Puanlama ve Değerlendirme Yazılımı Geliştirme, TÜBİTAK, Danışman:  NURİ DOĞAN, Yürütücü: Atlas Eğitim Yazılımları Sanayi LTD. Şirketi, 01/11/2012 - 30/04/2014 (ULUSAL)
4. Kamu sektöründe etiğin Güçlendirilmesi (Consolidating Ethics in the Public Sector in Turkey -TYEC2). Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından desteklenen Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik kurul başkanlığı tarafından yürütülen 2271 numaralı  proje.  Uzaman: NURİ DOĞAN. 2013. (ULUSLARARASI)
3. Okul Öncesini Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi: Okul Öncesi Eğitimde Kalite Standartlarının Geliştirilmesi, UNICEF, Proje Yöneticisi: AÇEV, Araştırmacı: Nuri DOĞAN, vd. 2012-2013, (ULUSAL) 
2. Aile Yaşam Kalitesi: Beypazarı Örneği. H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi: 0601404001 numaralı proje. Araştırmacı: NURİ DOĞAN, vd. 2006-2007. (ULUSAL)  
1. İstatistik Dersinde Bilgisayar Kullanmanın Öğrenci Başarısı Ve Tutum Düzeylerine Etkisi.  Yürtücü: NURİ DOĞAN, Araştırmacı: TUNCAY ÖĞRETMEN,  Danışman: HÜLYA KELECİOĞLU, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Biriminin desteklediği 1-04 A 704 006 numaralı proje (14.2.2005-14.8.2006).  (ULUSAL).

.

ShareFollow this website


You need to create an Owlstown account to follow this website.


Sign up

Already an Owlstown member?

Log in